Mvo Projecten


MVO Projecten

De school voor ondernemers richt samen met Matchpoint, MatchPOinD in business op.

De school voor ondernemers richt samen met Matchpoint, MatchPOinD in business op. Een diner om van gedachten te wisselen over jongeren, onderwijs en ondernemen. Het is een initiatief van MatchPOind en de School voor Ondernemers. Samen met Deventer Werktalent zijn zij als team verenigd in Deventer Scoort. Centraal in het ‘Diner Pensant’ stond het aangaan van het gesprek over de jongeren, het maken van matches en het creëren van kansen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Plaats van bestemming was het restaurant van VSO De Linde. Maatschappelijk betrokken ondernemers en de directeuren van MatchPOinD (Matchen Passend Onderwijs in Deventer en De School voor Ondernemers genoten daar van het MatchMenu. Een meergangenmenu, ook een symbool van de samenwerking tussen de collega’s consumptief van de deelnemende scholen en hun leerlingen. De gangen op het menu waren door leerlingen van de verschillende scholen bereid. Op de avond zelf namen leerlingen taken op zich als gastheerschap en bereiding van de maaltijd. 

Positieve ervaringen
Gedurende het diner werden stellingen besproken en gekeken naar of er al matches konden worden gemaakt tussen datgene wat die avond werd aangeboden en gevraagd. Passend binnen het thema van de avond werden alle ideeën opgeplakt op vier grote pannen die centraal in het restaurant waren opgesteld. De centrale terugkoppeling was een mooi moment waarbij bedrijven onverwacht het podium namen om aan elkaar positieve ervaringen over de jongeren te vertellen, maar ook positieve ervaringen over de gesprekken aan tafel. 

Kansen grijpen
Tijdens het ‘Diner Pensant’ werden koppelingen tussen sport-onderwijs-bedrijfsleven gemaakt, verbindingen tussen MKB Deventer en onderwijs gelegd en ideeën rondom expertise ingebracht vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs. Ans van Amerongen van De School voor Ondernemers en ambassadeur van het Deventer Scoort team, is daarbij een goede samenwerkingspartner die kansen ziet en kansen durft te grijpen. In het belang van anderen, de jongeren en van het bedrijfsleven. 

Afstand verkleinen
Zowel ondernemers als het onderwijs staan voor de uitdaging om vorm te geven aan de participatiewet. Alle aanwezige partijen willen op positieve wijze gezamenlijk kansen creëren voor mensen en in dit geval specifiek voor jongeren met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. De conclusie na deze avond is dat er voldoende kansen voor onze jongeren liggen. Zowel bedrijven als onderwijs zijn bereid om te ondersteunen in het vergroten van deze kansen. MatchPOinD in Business zet hiermee al mooie stappen in het begin van Deventer Scoort! 
Laatste projecten
Contact & locatie
  • Keulenstraat 8g, 7418 ET - Deventer
  • 06 - 81 27 91 52
  • contact@ansvanamerongen.nl
Bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur